Agenda de classe

dimecres, 23 de setembre del 2015

El Reportatge

Què és el primer que necessitem per fer un reportatge? Pensar el tema i buscar informació.
Quines parts ha de tenir un reportatge? INICI, NUS I DESENLLAÇ.
Què hi ha d' haver a l' inici? Títol, subtítol (a mode de resum) i descripció.
I al nus? L'explicació amb imatges, dades i gràfics, fets historics, opinions...
I al desenllaç? Un resum del tema amb la conclusió final i enllaços d'interes o altres dades i curiositats